Ökad transportrådgivning (avslutat)

Ökad transportrådgivning (avslutat) Projektet Ökad transportrådgivning har undersökt vilka transportrådgivningsaktiviteter som genomförts i landet, samt allmänhetens erfarenheter inom området. Utifrån detta har aktiviteter lämpliga för energi- och klimatrådgivare sammanställs i handboken ”Klokbok, recept för hållbara resor”. Sedan har två aktiviteter genomförts i samarbete med energi- och klimatrådgivarna där 126 personer har informerats genom handboken. Projektet…