Lågenergihus för attraktivt boende (avslutat)

Lågenergihus för attraktivt boende (avslutat) Projektet har stimulerat efterfrågan bland privatpersoner och kommuner för att bygga och renovera småhus och flerbostadshus enligt lågenergihusnormerna. Energikontoret i Mälardalen har tillsammans med Energikontoret Östra Götaland genomfört en informationsinsats om energieffektivt byggande inom Västmanlands-, Södermanlands-, Östergötlands- samt Uppsala läns kommuner. I projektet har vi genomfört 16 seminarier som nådde…