AktiviteterOmråden

3 december 2013 — 3 december 2013
Nätverksträff med Vindkraft Öst
Årets sista nätverksträff med Vindkraft Öst kommer att genomföras den 3 december, kl. 12-16, i Eskilstuna.

Under mötet kommer vi ge en kort rapport om hur arbetet i projektet bedrivits och vad som fallit ut. Vi kommer sedan att gå vidare med en workshop kring projektets fortsättning. Träffen avslutas med en kortare föreläsning om vindindustrin ur ett internationellt perspektiv.

Var: Kungsgatan 43, Eskilstuna. Lokal: Trasten
När: Tisdag den 3:e december, kl 12:00 – 16:00
OSA till mathias.soderholm@energikontor.se senast 27:e november.


Program nätverksträff Vindkraft Öst – i backspegeln och mot horisonten

12:00-12:45 Vad har hänt i projektet – Vindkraft Öst i backspegeln
- Kort bakgrund och genomförande
- Resultat

12:45-14:00 Workshop – Vindkraft Öst mot horisonten
- Nätverkets framtida inriktning
- Framtida projektsamarbeten i nätverket
- Nätverkets finansiering

14:00-14:30 Mingelfika

14:30-15:15 Sammanfattning och diskussion från workshop

15:15-16:00 Vindindustrin ur ett internationellt perspektiv


KONTAKT
Mathias Söderholm
Telefon: 070-104 57 13


 Energikontoret är en del av Europeiska Unionen.Om webbplatsen