Nyheter som publiceras av Energikontoret i Mälardalen

Energikontoret står redo att leverera efter klimatmötet i Katowice

Bild: De europeiska energikontoren anordnade ett sidoevent i Paris i samband med COP21-mötet 2015.   Energikontoret står redo att leverera efter klimatmötet i Katowice   EU driver på den globala utvecklingen Klimatutsläppen är gränsöverskridande och då är det naturligt att även arbetet med dem handlar om samverkan över gränserna. COP24, det pågående klimatmötet i Katowice,…

Energikontoret ger sig ut på de gotländska vägarna.

På gång – 2018-11-05 Energikontoret ger sig ut på de gotländska vägarna Under en vecka i november besöker Mathias Söderholm från Energikontoret i Mälardalen ett flertal handlare runt om på Gotland, från Bungehallen i norr till Hoburgshallen i söder. Syftet med besöket är att träffa handlarna för att informera och bidra med tips och goda råd…

13 svenska statsbudgetar står på spel – har ERUF ÖMS någon framtid?

EU:s långtidsbudget 2021-2027 är en förhandling värd 13 svenska statsbudgetar. Slutresultatet kommer att ha stor betydelse för hela Europa och för Mälardalen. Det viktigaste EU-programmet i regionen, mätt utifrån deltagandet, är Regionalfonden. EU-bloggen blickar bakåt och framåt utifrån Energikontorets perspektiv: hur har det gått hittills 2014-2020 och hur ser det ut 2021-2027?   I maj…

Kommuner som innovativa energicentrum

Enligt den svenska energiöverenskommelsen ska vi inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Men hur ska vi komma dit? Kommunerna tillsammans med forskningen har en nyckelroll där behoven möter lösningarna. Samverkande innovation är en förutsättning för att nå de hållbara energisystemen och projektfinansiering finns. Det var våra övergripande teman på Energikontorets inspirationsseminarium i Eskilstuna.…

Värmeplaneringsverktyg för kommuner färdigutvecklat

Nu har vi sjösatt det nya verktyget Plan4Heat! Tillsammans med Greensway och Ramböll har Energikontoret i Mälardalen arbetat med att utveckla verktyget som ska underlätta kommunernas planering av nya bostadsområden. Projektet har pågått mellan 2017 och 2018 med finansiering av Energimyndigheten. Plan4Heat är ett nytt värmeplaneringsverktyg som används för att utvärdera olika uppvärmningssystem tidigt i planeringsskedet…

Cykelvänlig arbetsplats Södermanland – nu i mål!

Diplomering av 2018 års deltagare ägde rum i Nyköpings Rådhus den 21 september. På plats vid ceremonin, tillsammans med Energikontoret, fanns Södermanlands landshövding Liselott Hagberg. Hela 24 duktiga arbetsplatser har deltagit i aktiviteten och kämpat hårt för att uppfylla tuffa kriterier. Titeln som den bästa cykelvänliga arbetsplatsen i Södermanland kammades hem av Munktell Science Park…

Solträff för småhustillverkare och solelleverantörer

Den 10 september bjöd Energikontoret i Mälardalen via projektet ‘Framtidens Solel i Östra Mellansverige’ in till en kostnadsfri träff om solel för småhustillverkare. Eventets syfte var att sprida kunskap om solel riktad till småhustillverkare för att öka installationstakten av solel redan vid nybyggnationer. Våren 2018 granskades ett 100-tal webbsidor från småhustillverkare från hela landet och det identifierades att få företag hade någon synlig information kring solel…

Beviljat investeringsstöd – Zetterbergs Industri investerar för minskad klimatpåverkan

Pressmeddelande 2018-09-12   Zetterbergs Industri investerar för minskad klimatpåverkan – beviljat investeringsstöd Naturvårdsverket har beviljat ett investeringsstöd till Zetterbergs Industri. Med hjälp av stödet kommer spillvärmen från företagets tillverkning värma fabrikslokalerna och eliminera befintlig oljeeldning. Energikontoret i Mälardalen har hjälpt Zetterbergs att ta fram en lösning för ventilationen i deras lackeringsanläggning, en behovsanpassad lösning med…

GDPR – Så behandlar vi dina uppgifter

GDPR Vi på Energikontoret i Mälardalen behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Vi månar om att du ska känna dig trygg och vi värnar alltid om din integritet när vi hanterar dina personuppgifter. Läs mer om dina rättigheter och vår policy nedan. Personuppgifter vi samlar in och varför Kontaktformulär och mailutskick I de fall…