Denna kategori är för Willes EU-bloggande

Energikontoret står redo att leverera efter klimatmötet i Katowice

Bild: De europeiska energikontoren anordnade ett sidoevent i Paris i samband med COP21-mötet 2015.   Energikontoret står redo att leverera efter klimatmötet i Katowice   EU driver på den globala utvecklingen Klimatutsläppen är gränsöverskridande och då är det naturligt att även arbetet med dem handlar om samverkan över gränserna. COP24, det pågående klimatmötet i Katowice,…

13 svenska statsbudgetar står på spel – har ERUF ÖMS någon framtid?

EU:s långtidsbudget 2021-2027 är en förhandling värd 13 svenska statsbudgetar. Slutresultatet kommer att ha stor betydelse för hela Europa och för Mälardalen. Det viktigaste EU-programmet i regionen, mätt utifrån deltagandet, är Regionalfonden. EU-bloggen blickar bakåt och framåt utifrån Energikontorets perspektiv: hur har det gått hittills 2014-2020 och hur ser det ut 2021-2027?   I maj…

Kommuner som innovativa energicentrum

Enligt den svenska energiöverenskommelsen ska vi inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Men hur ska vi komma dit? Kommunerna tillsammans med forskningen har en nyckelroll där behoven möter lösningarna. Samverkande innovation är en förutsättning för att nå de hållbara energisystemen och projektfinansiering finns. Det var våra övergripande teman på Energikontorets inspirationsseminarium i Eskilstuna.…

Ett nytt energieffektiviseringsdirektiv är snart här!

Precis innan midsommaren nåddes en överenskommelse om ett nytt EU-mål för energieffektivisering: 32,5 procent till 2030. Målet är en del av det nya energieffektiviseringsdirektivet som förhoppningsvis blir formellt antagen inom de närmaste månaderna.   Till skillnad från förnybarmålet, är energieffektiviseringsmålet inte bindande utan blir en så kallad headline. Vad det innebär kommer vi att få…

Ett nytt förnybartdirektiv är snart här!

I natt manglades fram ett nytt EU-mål för förnybart: 32 % till 2030. Målet är en del av det nya förnybartdirektivet som förhoppningsvis är färdigförhandlat snart. En av förhandlarna för Europaparlament var Fredrick Federley, som Energikontoret träffade i Bryssel nyligen. Vi står redo för att hjälpa till med implementeringen!   Förnybartdirektivet är ett av fyra…

Europadagen 2018: Vi har EU i vårt DNA!

Energikontorens verksamhetsidé har sedan 90-talet varit att hjälpa EU att leverera hållbar energiutveckling på lokal och regional nivå. Förra veckan åkte vi till källan för att fördjupa oss i pågående EU-processer och för att synliggöra de svenska energikontorens framgångsrika arbete. Efter att ha träffat svenska ledamöter i Europaparlamentet och andra organisationer på plats i Bryssel…

Så tänker EU fixa ren energi för alla

Så var årets EU-vecka för hållbar energi avslutad! Det var extra spännande att vara i Bryssel den här gången då EU-ledarna med Angela Merkel i spetsen hade ett toppmöte i samma byggnadskomplex. Huvudtemat på hållbarhetsveckan var EU-kommissionens lagstiftningspaket Clean Energy for all Europeans som ska föra EU närmare ambitionerna i Parisavtalet. Stegen mot en gemensam…

I huvudet på en utvärderare

I handläggningsprocessen för Horisont 2020 använder EU-kommissionen sig av oberoende experter för utvärdering av projektförslag. Det är mycket värdefullt att få ta del av den erfarenheten och därför hade Vinnova bjudit över EU-konsulten Monica Schofield till Stockholm i höstas. Det blev en mycket lärorik informationsträff. Mälardalen – här kommer några av Monicas tips! Den som…

Kommun, dra nytta av Borgmästaravtalet!

Kommun, dra nytta av Borgmästaravtalet! Sedan 2008 har målmedvetna kommuner anslutit sig till EU:s Borgmästaravtal för att genomföra EU:s klimat- och energimål. Mycket har hänt under de senaste åren och avtalet har blivit både bredare och fått nytt innehåll. Fler kommuner i Mälardalen skulle kunna dra nytta av det nya avtalet. Borgmästaravtalet för klimat och…