Ett nytt förnybartdirektiv är snart här!

I natt manglades fram ett nytt EU-mål för förnybart: 32 % till 2030. Målet är en del av det nya förnybartdirektivet som förhoppningsvis är färdigförhandlat snart. En av förhandlarna för Europaparlament var Fredrick Federley, som Energikontoret träffade i Bryssel nyligen. Vi står redo för att hjälpa till med implementeringen!   Förnybartdirektivet är ett av fyra…

Europadagen 2018: Vi har EU i vårt DNA!

Energikontorens verksamhetsidé har sedan 90-talet varit att hjälpa EU att leverera hållbar energiutveckling på lokal och regional nivå. Förra veckan åkte vi till källan för att fördjupa oss i pågående EU-processer och för att synliggöra de svenska energikontorens framgångsrika arbete. Efter att ha träffat svenska ledamöter i Europaparlamentet och andra organisationer på plats i Bryssel…

Så tänker EU fixa ren energi för alla

Så var årets EU-vecka för hållbar energi avslutad! Det var extra spännande att vara i Bryssel den här gången då EU-ledarna med Angela Merkel i spetsen hade ett toppmöte i samma byggnadskomplex. Huvudtemat på hållbarhetsveckan var EU-kommissionens lagstiftningspaket Clean Energy for all Europeans som ska föra EU närmare ambitionerna i Parisavtalet. Stegen mot en gemensam…

Kommun, dra nytta av Borgmästaravtalet!

Kommun, dra nytta av Borgmästaravtalet! Sedan 2008 har målmedvetna kommuner anslutit sig till EU:s Borgmästaravtal för att genomföra EU:s klimat- och energimål. Mycket har hänt under de senaste åren och avtalet har blivit både bredare och fått nytt innehåll. Fler kommuner i Mälardalen skulle kunna dra nytta av det nya avtalet. Borgmästaravtalet för klimat och…

Dags för EU:s almedalsvecka för hållbar energi

Dags för EU:s almedalsvecka för hållbar energi Varje år i juni anordnar EU-kommissionen en vecka för hållbar energi (EUSEW) i Bryssel. Då samlas folk och organisationer från alla håll i Europa för att ta del av det senaste från EU-kommissionen och för att dela med sig av sina erfarenheter inom området. Ett utmärkt tillfälle för…

Horisont 2020: Nya arbetsprogram, nya utlysningar

Horisont 2020: Nya arbetsprogram, nya utlysningar Förra veckan godkände EU-kommissionen det nya arbetsprogrammet för energiutmaningen 2016-2017 och nu har de första utlysningarna publicerats i det så kallade Participant Portal. Horisont 2020 är EU-programmet för forskning och innovation; fler vetenskapliga genombrott ska förvandlas till innovativa produkter och tjänster. Målet är att skapa nya affärsmöjligheter och förändra…