Så tänker EU fixa ren energi för alla

Så var årets EU-vecka för hållbar energi avslutad! Det var extra spännande att vara i Bryssel den här gången då EU-ledarna med Angela Merkel i spetsen hade ett toppmöte i samma byggnadskomplex. Huvudtemat på hållbarhetsveckan var EU-kommissionens lagstiftningspaket Clean Energy for all Europeans som ska föra EU närmare ambitionerna i Parisavtalet. Stegen mot en gemensam…

Kommun, dra nytta av Borgmästaravtalet!

Kommun, dra nytta av Borgmästaravtalet! Sedan 2008 har målmedvetna kommuner anslutit sig till EU:s Borgmästaravtal för att genomföra EU:s klimat- och energimål. Mycket har hänt under de senaste åren och avtalet har blivit både bredare och fått nytt innehåll. Fler kommuner i Mälardalen skulle kunna dra nytta av det nya avtalet. Borgmästaravtalet för klimat och…

Dags för EU:s almedalsvecka för hållbar energi

Dags för EU:s almedalsvecka för hållbar energi Varje år i juni anordnar EU-kommissionen en vecka för hållbar energi (EUSEW) i Bryssel. Då samlas folk och organisationer från alla håll i Europa för att ta del av det senaste från EU-kommissionen och för att dela med sig av sina erfarenheter inom området. Ett utmärkt tillfälle för…

Horisont 2020: Nya arbetsprogram, nya utlysningar

Horisont 2020: Nya arbetsprogram, nya utlysningar Förra veckan godkände EU-kommissionen det nya arbetsprogrammet för energiutmaningen 2016-2017 och nu har de första utlysningarna publicerats i det så kallade Participant Portal. Horisont 2020 är EU-programmet för forskning och innovation; fler vetenskapliga genombrott ska förvandlas till innovativa produkter och tjänster. Målet är att skapa nya affärsmöjligheter och förändra…

Hemligheten bakom en välstrukturerad EU-ansökan

Hemligheten bakom en välstrukturerad EU-ansökan Det finns ett projektplaneringsverktyg som många EU-fonder har byggt sina ansökningsblanketter på. Vissa fonder är tydliga med att rekommendera intressenterna att använda metoden. Detta strukturerade och inkluderande verktyg heter LFA – Logical Framework Approach, och ökar sannolikheten för en lyckad EU-ansökan. Min resa i EU-projektvärlden började med Europeiska Socialfonden. Dels…