Värmeplaneringsverktyg för kommuner färdigutvecklat

Nu har vi sjösatt det nya verktyget Plan4Heat! Tillsammans med Greensway och Ramböll har Energikontoret i Mälardalen arbetat med att utveckla verktyget som ska underlätta kommunernas planering av nya bostadsområden. Projektet har pågått mellan 2017 och 2018 med finansiering av Energimyndigheten. Plan4Heat är ett nytt värmeplaneringsverktyg som används för att utvärdera olika uppvärmningssystem tidigt i planeringsskedet…

Värmeplanering i tidiga skeden av fysisk planering

Värmeplanering i tidiga skeden av fysisk planering Uppdraget har gått ut på att ta fram en svensk webbversion av verktyget Plan4DE (http://plan4de.ssg.coop/). Plan4DE är resultatet av ett internationellt projekt med finansiering från IEA. Ramböll och Greensway har på uppdrag av Energikontoret i Mälardalen, med finansiering från Energimyndigheten, genomfört uppdraget och för närvarande ligger det svenska…